biografia
galerie obrazków
partytury
dźwięki
płyty artystyczne
performance
działania kuratoryjne
kontakt

UWAGI NA TEMAT „RYTUAŁÓW OFIAROWANIA” I SZTUKI PERFORMANCE.
JOLANTA MĘDEROWICZ

Refleksja nad obrazem współczesnej kultury podjęta z perspektywy problematyki „rytuału odkrytego na nowo”, a także wskutek przejawów różnorakich form rytualizacji, wyznacza humanistyce szerokie pole odniesień. Świadczą o tym nie tylko próby ponownego odczytania kulturowych funkcji wyrosłych z rdzenia rytów archetypicznych, rytuałów religijnych, ale przede wszystkim ich wieloaspektowe adopcje i adaptacje w sferze rytuałów świeckich, widoczne chociażby na przykładzie koncepcji komunikacji jako rytuału bądź procesu prywatyzacji religii, nie mówiąc już o głoszeniu obecnie bliżej niesprecyzowanej wizji sztuki jako religii, która miałaby pełnić rolę „sztuki po końcu końca sztuki”...

Zeszyty Naukowe KUL 57 (2014), nr 4 (228)